Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Asistenti – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 05/07/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 13

Minimálny počet bodov: 73​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 4

Aktualizovaný dátum
06/07/2021 - 06:51