Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Asistenti – Bezpečnosť IKT

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 15/06/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 16

Minimálny počet bodov: 76​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 5

Aktualizovaný dátum
15/06/2021 - 09:35