Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori – infraštruktúra IT a cloud

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 19/07/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 29

Minimálny počet bodov: 76​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
COM/TA/AD/01/20 - 6

Aktualizovaný dátum
30/08/2021 - 10:55