Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 19/06/2017

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 71

Minimálny počet bodov: 102​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Reference number: 
EPSO/AD/322/16 - AD5

Aktualizovaný dátum
28. 11. 2018 - 13:20