Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Korektori/jazykoví redaktori – dánčina (DA)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 31/07/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 5

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AST/142/17 - DA

Aktualizovaný dátum
28/11/2018 - 13:20