Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Korektori/jazykoví redaktori – švédčina (SV)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 31/07/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 7

Minimálny počet bodov: 114,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AST/142/17 - SV

Aktualizovaný dátum
28/11/2018 - 13:20