Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE LITOVSKÝ JAZYK (LT) (AD7)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 14/02/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 9

Minimálny počet bodov: 169,5​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Reference number: 
EPSO/AD/335/16

Aktualizovaný dátum
28/11/2018 - 13:20