Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre írsky jazyk (GA)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 13/03/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 3

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/350/17

Aktualizovaný dátum
25/04/2019 - 09:05