Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Prekladatelia pre írsky jazyk

EPSO/AD/361/18 - 1

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 13/05/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 13

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/361/18

Aktualizovaný dátum
14/05/2019 - 12:05