Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 05/05/2022

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 27

Minimálny počet bodov: 123.5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/380/19 - AD9

Aktualizovaný dátum
06/05/2022 - 09:15