Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti auditu

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 22/04/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 37

Minimálny počet bodov: 113.5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/372/19 - AD 7

Aktualizovaný dátum
08/07/2021 - 09:07