Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Bezpečnosť potravín – politiky a právne predpisy

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 07/12/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 41

Minimálny počet bodov: 108,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/341/18

Aktualizovaný dátum
12/12/2018 - 16:55