Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Members of the Selection Committee - Prekladatelia – dánsky jazyk

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Ms Hannah NIELSEN

Zastupujúci predseda

Mr Uffe NIELSEN

Členovia

Ms Charlotte ANKER
Mr Lars MAAGEFELT
Mr Grzegorz OKONIEWSKI
Mr Carsten ROSENGREN-JENSEN

Zastupujúci členovia

Mr Michael BECKER
Ms Miriam CARON MESSAN
Mr Bjorn CLASEN

Reference number: 
COM/TA/AD/01/21

Aktualizovaný dátum
07. 06. 2022 - 11:14