Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Members of the Selection Committee - Asistenti – Infraštruktúra IT a cloud

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Franca FAES-CANNITO

Zastupujúci predseda

n/a

Členovia

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Elena TCHOUPETLOVSKA

Belen HURTADO DE LLERA

Zastupujúci členovia

Francois LODDO

Felix MOLDOVAN

Christina JUDGE

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 6

Aktualizovaný dátum
26/11/2020 - 14:53