Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Members of the Selection Committee - Administrátori – Analýza údajov a dátová veda

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Thomas LIMBACH

Zastupujúci predseda

Paola ANNONI

Členovia

Aleksandra WESOLOWSKA
Andreas EISELE
Daniele RIZZI 
Thomas WEBER
Jean-Marc MUSEUX
Annamaria CSORDAS
Pascal MILLOT
Jacopo GRAZZINI

Zastupujúci členovia

N/A

Reference number: 
COM/TA/AD/01/20 - 3

Aktualizovaný dátum
02/08/2021 - 10:26