Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Members of the Selection Committee - Administrátori – infraštruktúra IT a cloud

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Maurizio CAPACCIOLI

Zastupujúci predseda

Gergely KOEVESD
Gonzalo CARRASCO BARNETO

Členovia

Antoni CASANOVA
Margarita RODRIGUEZ GARAGORRI
Frank WILHELMI

Liliana MUSETAN
Christian KIRCHSTEIGER
Didier HARDY
Luc ANDERBOURG

Zastupujúci členovia

N/A

Reference number: 
COM/TA/AD/01/20 - 6

Aktualizovaný dátum
14. 06. 2021 - 11:04