Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do hodnotiaceho centra

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 13/10/2017

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 28

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Reference number: 
EPSO/AD/334/16

Aktualizovaný dátum
28/11/2018 - 13:20