Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Právnici lingvisti pre írsky jazyk (GA)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 03/08/2018

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 5

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Reference number: 
EPSO/AD/350/17

Aktualizovaný dátum
28/11/2018 - 13:20