Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Právnici lingvisti pre lotyšský jazyk (LV)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 23/07/2018

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 8

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Reference number: 
EPSO/AD/354/17

Aktualizovaný dátum
28/11/2018 - 13:20