Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Asistenti v oblasti archivárstva/správy záznamov

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 27/05/2019

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 84

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 20​

Reference number: 
EPSO/AST/145/18

Aktualizovaný dátum
01/08/2019 - 16:50