Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC 2)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 14/09/2018

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 307

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Reference number: 
EPSO/AST-SC/06/17 - SC 2

Aktualizovaný dátum
28/11/2018 - 13:20