Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Prijatie do ďalšej fázy testovania – druhá fáza - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 20/06/2019

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 30

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 37​

Reference number: 
EPSO/AD/371/19 - 2

Aktualizovaný dátum
01/08/2019 - 16:49