Skočiť na hlavný obsah

Začalo sa výberové konanie na pozíciu medzikultúrnych a jazykových odborníkov!

Európsky parlament prijíma medzikultúrnych a jazykových odborníkov pre tieto jazyky: bulharčina, francúzština, maltčina, slovenčina a švédčina.

Zamestnanci budú prijatí v platovej triede AD5 (v prvom stupni) so základným mesačným platom 5 130,98 EUR. Ide o pracovné miesta v Luxemburgu (Luxembursko).

Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom platformy Apply4EP a termín podávania prihlášok je 25. júla 2022, 17.00 hod. luxemburského času.

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť, nájdete na tejto osobitnej webovej stránke.

Aktualizovaný dátum
29/06/2022 - 15:25