Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka na pohovor - Asistenti – Bezpečnosť IKT

Uverejnenie pozvánky na pohovor na používateľských kontách EPSO: 26/03/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor: 39

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 5

Aktualizovaný dátum
30. 03. 2021 - 11:03