Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Administrátori v oblasti finančných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na rozpočet EÚ

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 04/11/2020

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 116

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Reference number: 
EPSO/AD/374/19 - 4

Aktualizovaný dátum
06/11/2020 - 10:33