Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Administrátori v oblasti auditu

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 18/01/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 111

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Reference number: 
EPSO/AD/372/19 - AD 7

Aktualizovaný dátum
21/01/2021 - 14:38