Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

O aké osobitné úpravy podmienok môžem požiadať?

Na základe vášho zdravotného postihnutia či zdravotného stavu a ťažkostí, ktoré by vám to mohlo spôsobovať pri testovaní, budete vyzvaní, aby ste úrad EPSO informovali, aké úpravy by vám pomohli.

Na základe individuálneho posúdenia, t. j. po zohľadnení vašej podpornej dokumentácie a odborného vyjadrenia pracovníkov úradu EPSO s odbornosťou v oblasti zabezpečovania primeraných úprav podmienok pri výberových testoch uchádzačom s osobitnými potrebami vám bude ponúknutá možnosť úprav na každý typ testu, ktorý budete musieť absolvovať. Výsledná podoba vytvorených podmienok teda nemusí úplne zodpovedať vašim požiadavkám.

Príklady možných úprav podmienok:

  • zabezpečenie prístupnosti
  • viac času na testy
  • zväčšený text alebo približovací softvér
  • výtlačky v Braillovom písme alebo Braillova klávesnica
  • úprava osvetlenia
  • výškovo nastaviteľné stoly
  • individuálna pomoc a mnohé ďalšie riešenia...

Viac informácií nájdete v prehľade úradu EPSO o možných úpravách v rámci výberových testov.

Upozorňujeme, že asistenčná technológia nie je dostupná vo všetkých fázach výberového konania. Úrad EPSO v súčasnosti pracuje na zlepšovaní svojich postupov a služieb a bude pokračovať v analýze vašich potrieb s cieľom ponúknuť potrebné úpravy, ktoré vám umožnia absolvovať testy za čo najlepších podmienok.

UPOZORNENIE: V ustanoveniach o primeraných úpravách sa zohľadní vykonanie konkrétnych testov buď v testovacích centrách, alebo na diaľku.