Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Description

Opis pracovného miesta

Právnici lingvisti EÚ zabezpečujú, aby boli všetky nové právne predpisy správne preložené do iných jazykov EÚ a verne odrážali text, v ktorom boli pôvodne vytvorené.

Práca si vyžaduje schopných právnikov s vynikajúcimi jazykovými zručnosťami. Okrem iných úloh sledujú legislatívne postupy počas celého procesu, pričom pôsobia ako poradcovia, poskytujú usmernenia k vypracúvaniu právnych predpisov, kontrolujú, revidujú právne texty a skúmajú ich súlad s formálnymi pravidlami. 

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dokonalú znalosť jedného jazyka EÚ, dôkladnú znalosť aspoň dvoch ďalších jazykov, ako aj právnický titul. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť. Preto si vždy po uverejnení výberového konania pozrite osobitné požiadavky.

Prezrite si ďalšie informácie o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Zaujímavé môžu byť pre vás aj informácie o dočasných zmluvných pracovných príležitostiach na webovom sídle Súdneho dvora.

Domain(s)