Skočiť na hlavný obsah

Pozor na podvodníkov

Boli sme upozornení na rôzne podvodné aktivity, ktoré majú nepriaznivý vplyv na činnosť Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO):

V informáciách o údajnom zrušení prebiehajúcich výberových konaní a v podvodných ponukách zamestnania sa nepravdivo uvádza, že pochádzajú od Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO).

Žiadame vás preto o ostražitosť v prípade nevyžiadaných e-mailov, telefonátov alebo správ, ktorých odosielatelia od vás požadujú osobné informácie alebo finančné platby.

V žiadnom prípade im neposkytnite vaše osobné údaje, nereagujte na tieto podvodné oznámenia, ani na ich základe neuhrádzajte žiadne platby.

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) nikdy nepožaduje úhradu poplatku.

Všetky naše výberové konania sú uverejnené na našom webovom sídle.

Uchádzačom zároveň pripomíname, že všetky zmeny v harmonograme výberových konaní budú oznámené VÝHRADNE na webových stránkach úradu EPSO a budú potvrdené na používateľskom konte EPSO.

Ak máte podozrenie, že došlo k neoprávnenému použitiu názvu Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO), alebo ak sa o takomto prípade dozviete, bezodkladne nás kontaktujte.