Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Johan

Johan pracuje od roku 2014 pre Európsky parlament v Bruseli ako systémový administrátor. V roku 2004 mu diagnostikovali autizmus, ale jeho postihnutie na prvý pohľad nevidno. Opýtali sme sa ho, či má pocit, že je plnohodnotným členom tímu, a či mu porucha niekedy v práci prekážala.

„Do tímu sa cítim úplne začlenený. Som pomerne extrovertný typ, takže rád komunikujem s kolegami. Často žartujeme a veľa sa nasmejeme. Väčšina mojich kolegov ani nevie, že som autista. Za tie roky som sa už naučil svoje postihnutie skrývať a v mojom odbore autistické správanie vlastne nie je až také výnimočné. A možné je aj to, že som atypický autista. Väčšina ľudí si myslí, že autisti sú nespoločenskí, ale to vôbec nie je pravda. Faktom je, že autisti uvažujú ináč, napríklad sa viac zameriavajú na detaily, a často im spôsobuje ťažkosti zmyslové vnímanie, ale keď sú uvoľnení, spoločnosť druhých si naozaj cenia.“

Johan nabáda aj ďalších kandidátov s osobitnými potrebami, aby podali prihlášku na miesto v inštitúciách EÚ. Jeho rada znie:

„V európskych inštitúciách je radosť pracovať. Ľudia sú tu otvorení voči ľuďom so zdravotným postihnutím. A napríklad aj budovy sú upravené tak, aby vyhovovali potrebám ľudí na vozíčkoch. Pred výberovou komisiou musíte preukázať, že máte rovnaké, ak nie väčšie kvality ako ostatní uchádzači , ktorí sú bez zdravotného postihnutia. Takže dôkladne sa na testy pripravte a chopte sa príležitosti.“