Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ville

Ville je od narodenia je nevidiaci a pracuje od roku 2013 ako právny zástupca v Európskej komisii v Bruseli. Chceli sme vedieť, čo si myslí o výberovom konaní, a ako sa cíti ako zamestnanec Európskej komisie.

„Tím úradu pre prístup uchádzačov s osobitnými potrebami (Accessibility Team) je podľa mňa veľmi kompetentný a dobre zorganizovaný. Po prijatí mojej registrácie mi navrhli opatrenia, ktoré mi ako nevidiacemu kandidátovi umožnili zúčastniť sa na prvom kole súťaže za rovnakých podmienok ako ostatní. Podľa mňa postupovali veľmi primerane a účelne. Táto dobrá spolupráca z ich strany pokračovala aj počas celého výberového konania vrátane fázy v hodnotiacom centre. Pre mňa bolo príjemným prekvapením, že takmer všetky dokumenty sú v elektronickej forme, lebo všetka odosielaná i prijímaná korešpondencia sa registruje v elektronických databázach. Tu pracujem s čítačom obrazovky a prakticky vôbec nemusím strácať čas skenovaním dokumentov do počítača, čo som musel robiť vo svojich predchádzajúcich zamestnaniach. Cítim sa ako plne integrovaný človek – vďaka úžasnému postoju mojich kolegov a nadriadených.“

Ville poskytuje rady iným uchádzačom s osobitnými potrebami, ktorí si podávajú prihlášky o miesto v inštitúciách v EÚ.

„Ukážte svoju motiváciu. Ak máte zdravotné postihnutie, skúste sa na to pozrieť z pohľadu zamestnávateľa. Buďte pripravený na to, že vám budú klásť otázky na túto tému. Vopred si premyslite, aké riešenia vašich osobitných potrieb by v danom pracovnom prostredí mohli byť primerané. Nestrácajte trpezlivosť. Každú žiadosť o pracovné miesto a každý pohovor vnímajte ako príležitosť niečo sa naučiť – a to aj v prípade, že ste neboli vybraný. Sústreďte sa na svoje zručnosti, nie na osobitné potreby.“