Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Stáže

Miesto(-a): 
Brusel (Belgicko)

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) je súčasťou programu stáží „Bluebook“ Európskej komisie a slúži absolventom univerzít z celého sveta. Stážisti dostávajú rovnaké pracovné úlohy ako novoprijatí absolventi. V praxi to znamená organizovanie pracovných skupín a stretnutí, zhromažďovanie informácií a dokumentácie, prípravu správ a odpovedí na otázky, ako aj účasť na schôdzach oddelenia a iných podujatiach.

Kto sa môže prihlásiť: Prihlásiť sa môžu absolventi s diplomom z týchto odborov: riešenie krízových situácií finančných inštitúcií, bankovníctvo, finančníctvo, ekonómia, politika, ľudské zdroje, komunikácia, informačné a komunikačné technológie a právo. Občianstvo EÚ nie je povinné (niekoľko miest je vyhradených aj pre občanov tretích krajín), vyžaduje sa však znalosť dvoch jazykov EÚ. Pracovné skúsenosti a postgraduálne vzdelávanie sú vítané, nie sú však súčasťou kritérií oprávnenosti.

Trvanie: 5 mesiacov

Plat: áno. 1 220,78 eur plus príspevok za cestu – stáže „Bluebook“ sú organizované dvakrát ročne.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október