Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Stáže

Miesto(-a): 
Haag (Holandsko)

Ročne sa ponúka približne 14 stáží v rôznych právnych a administratívnych oblastiach relevantných pre agentúru, ako napríklad: práca na prípadoch, sekretariát sietí GEN/JIT/EJN, správa údajov, komunikácia, korporátne záležitosti, finančné záležitosti, ľudské zdroje, organizácia podujatí, IT a správne právo.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu alebo kandidátskych krajín. Uchádzači by mali mať dobrú znalosť angličtiny (minimálne na úrovni B2) ako pracovného jazyka Eurojustu.

Trvanie: päť mesiacov

Platená stáž: áno – približne 1 200 EUR mesačne

Dátumy nástupu: marec a október