Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Stáže

Miesto(-a): 
Angers (Francúzsko)

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) prijíma sedem stážistov (štyri právne profily, dva komunikačné a jeden audítorský).

Ľudský rozmer agentúry spolu so širokou škálou úloh, ktorými sa agentúra zaoberá, umožní stážistom získať dobrý prehľad o tom, čo znamená pracovať pre inštitúciu EÚ.

Kto sa môže prihlásiť:

Žiadatelia musia spĺňať tieto požiadavky:

  • byť štátnym príslušníkom členského štátu EÚ,
  • v plnej miere požívať všetky občianske práva,
  • mať vysokoškolské vzdelanie v trvaní minimálne tri roky (minimálne bakalárske štúdium) v odbore, ktorého sa týka stáž,
  • mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť aspoň jedného ďalšieho z týchto jazykov.

Prihlásiť sa môžu aj uchádzači, ktorí už absolvovali stáž v inštitúcii EÚ.

Trvanie: 12 mesiacov (3. októbra 2022 – 30. septembra 2023)

Platená stáž: áno: 1 501,96 € (mesačný grant)

Dátum nástupu: 3. októbra 2022