Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Stáže (administratívne profily)

Začiatok obdobia podávania žiadostí
03/08/2022
Dátum uzávierky
17/08/2022 12:00
Miesto(-a): 
Paríž (Francúzsko)

EBA ponúka čerstvým absolventom platené stáže s cieľom poskytnúť im jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť s fungovaním EBA, priblížiť im zámery a ciele regulácie finančného sektora a dohľadu vo všeobecnosti, ako aj konkrétne ciele EBA.
Vybraní stážisti budú mať príležitosť rozvíjať svoje odborné znalosti v oblasti ľudských zdrojov, financií, IT, podporných služieb. Budú prispievať ku každodennej práci orgánu, dozvedia sa o pracovnom prostredí agentúr EÚ a zažijú vzrušujúci život v Paríži.
Výzva na predkladanie prihlášok na stáže v roku 2022 zahŕňa šesť profilov v týchto operačných oddeleniach:

  •  pomoc tímom EBA – ref. č.: TR ADMIN 2022/EBAT
  •  pomoc oddeleniu pre komunikáciu (COM) – ref. č.: TR ADMIN 2022/COMMS
  •  pomoc oddeleniu pre financie a verejné obstarávanie (FP) – ref. č.: TR ADMIN 2022/FP
  •  pomoc oddeleniu pre ľudské zdroje (COM) – ref. č.: TR ADMIN 2022/HR
  •  pomoc oddeleniu pre informačné technológie (IT) – ref. č.: TR ADMIN 2022/IT
  •  pomoc oddeleniu pre podporné služby (COM) – ref. č.: TR ADMIN 2022/CS

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi
Trvanie: stáž v EBA sa ponúka na počiatočné obdobie 6 (šesť) mesiacov a môže sa predĺžiť o ďalšie obdobie v trvaní najviac 12 (dvanásť) mesiacov, pričom celková dĺžka stáže nesmie presiahnuť 18 (osemnásť) mesiacov.
Platená stáž: v súlade s rozhodnutím EBA o stáži (dostupné na webovom sídle EBA)
Dátumy nástupu: rôzne