Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Stáže (technické profily)

Začiatok obdobia podávania žiadostí
03/08/2022
Dátum uzávierky
17/08/2022 12:00
Miesto(-a): 
Paríž (Francúzsko)

EBA ponúka čerstvým absolventom platené stáže s cieľom poskytnúť im jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť s fungovaním EBA, priblížiť im zámery a ciele regulácie finančného sektora a dohľadu vo všeobecnosti, ako aj konkrétne ciele EBA.

Vybraní stážisti budú mať príležitosť rozvíjať svoje odborné znalosti v oblasti analýzy údajov a transparentnosti, prudenciálnej regulácie a dohľadu, inovácie, správania spotrebiteľov, hospodárskej analýzy a analýzy rizík, riadenia a vonkajších záležitostí, právnych predpisov a ich dodržiavania. Budú prispievať ku každodennej práci orgánu, dozvedia sa o pracovnom prostredí agentúr EÚ a zažijú vzrušujúci život v Paríži.

Výzva na predkladanie prihlášok na stáže v roku 2022 zahŕňa šesť profilov v hlavných oblastiach činnosti:

  • pomoc útvaru pre analýzu údajov, podávanie správ a transparentnosť (DART) – ref. č.: TR TECH 2022/DART
  • pomoc útvaru pre prudenciálnu reguláciu a politiku dohľadu (PRSP) – ref. č.: TR TECH 2022/PRSP
  • pomoc útvaru pre inovácie a správanie spotrebiteľov (ICC) – ref. č.: TR TECH 2022/ICC
  • pomoc útvaru pre hospodársku analýzu a analýzu rizík (ERA) – ref. č.: TR TECH 2022/ERA
  • pomoc oddeleniu pre riadenie a vonkajšie záležitosti (GEA) – ref. č.: TR TECH 2022/GEA
  • pomoc oddeleniu pre právne predpisy a ich dodržiavanie (LC) – ref. č.: TR TECH 2022/LC

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi

Trvanie: stáž v EBA sa ponúka na počiatočné obdobie 6 (šesť) mesiacov a môže sa predĺžiť o ďalšie obdobie v trvaní najviac 12 (dvanásť) mesiacov, pričom celková dĺžka stáže nesmie presiahnuť 18 (osemnásť) mesiacov.

Platená stáž: v súlade s rozhodnutím EBA o stáži (dostupné na webovom sídle EBA)

Dátumy nástupu: rôzne