Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Rozmanitosť, inklúzia a rovnosť

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Podpora inklúzie, rovnosti a rozmanitosti je ústredným prvkom poslania Európskej únie. V záujme zachovania týchto hodnôt sa EÚ usiluje prilákať rozmanitú a inkluzívnu pracovnú silu.

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) sa aktívne usiluje o zvýšenie rozmanitosti uchádzačov o prácu v inštitúciách s cieľom zabezpečiť, aby verejná služba EÚ v celom rozsahu reprezentovala občanov, pre ktorých tu je.

V právnych predpisoch EÚ je zakotvený zákaz diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu vrátane pohlavia, rasy, farby pleti, etnického pôvodu, sociálno-ekonomického zázemia, jazyka, náboženstva alebo viery, štátnej príslušnosti, narodenia, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo akýchkoľvek iných charakteristík.

Úrad EPSO sa vo svojich výberových konaniach snaží ponúknuť rovnaké príležitosti a prístup všetkým uchádzačom s cieľom zabezpečiť, aby mali rovnakú šancu preukázať svoje zručnosti a súťažiť za rovnakých podmienok.

Úrad EPSO je odhodlaný identifikovať a odstrániť akékoľvek obmedzujúce faktory, ako sú zdravotné postihnutie, potenciálna zaujatosť alebo riziko diskriminácie.

Neustála angažovanosť inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ v oblasti rozmanitosti a inklúzie sa rozširuje aj na pracovisko, kde každý jednotlivec požíva úctu a rešpekt a kde sa rozmanitosť považuje za zdroj obohatenia a inovácie.

Viac informácií sa nachádza na našej stránke Rovnaké príležitosti.