Skip to main content

Upravni uslužbenci in strokovnjaki na področju obrambne industrije in vesolja

Ali imate izkušnje na področju obrambne industrije in vesolja? Bi se radi podali na mednarodno poklicno pot v večkulturni in raznoliki ekipi? Potem berite naprej.

Evropska komisija išče upravne uslužbence in uslužbenke (AD 7) ter strokovnjake in strokovnjakinje (AD 9) na področju obrambne industrije in vesolja, zlasti za svoj Generalni direktorat za obrambno industrijo in vesolje.

Ponujamo priložnosti kandidatkam in kandidatom, ki ustrezajo profilom, predstavljenim v nadaljevanju. Prijavite se lahko samo za eno področje in en razred na izbranem področju.

  • Področje 1 – obrambna industrija

Upravni uslužbenci/uslužbenke (AD 7): med vašimi glavnimi nalogami bodo priprava in spremljanje industrijske politike in politike za notranji trg EU na področju obrambe, določanje prednostnega financiranja za evropske obrambne programe, spremljanje in analiziranje tehnologije in tržnih trendov na področju obrambe ter zasnova in spremljanje dejavnosti v podporo z obrambo povezanemu podjetništvu in industriji v EU.

Strokovnjaki/strokovnjakinje (AD 9): poleg zgoraj navedenih nalog se bodo strokovnjaki in strokovnjakinje tudi pogajali o kompleksnih pravnih in upravnih sporazumih in jih spremljali, usklajevali in nadzirali bodo ekipe ter zastopali Komisijo v razpravah in pogajanjih z glavnimi deležniki v obrambnem sektorju.

  • Področje 2 – vesolje

Upravni uslužbenci/uslužbenke (AD 7): med vašimi glavnimi nalogami bodo prispevanje k razvoju vesoljske politike EU ter k izvajanju njenega vesoljskega programa in prihodnjih programov, povezanih z vesoljem, nadziranje dejavnosti vesoljskega programa, zasnova in spremljanje dejavnosti v podporo z vesoljem povezanemu podjetništvu in industriji v EU ter razvoj in spremljanje ukrepov za krepitev sinergij vesoljske politike in programa EU z drugimi politikami Unije.

Strokovnjaki/strokovnjakinje (AD 9): poleg zgoraj navedenih nalog se boste tudi pogajali o kompleksnih pravnih in upravnih sporazumih na področju vesolja in jih spremljali ter usklajevali in nadzirali ekipe.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. Večkulturne, mednarodne in raznolike ekipe institucij si skupaj prizadevajo za izboljšanje življenja okoli 450 milijonov državljank in državljanov EU ter drugih.

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli EU. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in postopku za uveljavljanje posebnih prilagoditev pri opravljanju izbirnih testov si lahko preberete na tej strani.

 

Pogoji za pripustitev k natečaju

Za prijavo morate imeti državljanstvo EU ter temeljito znanje enega od uradnih jezikov EU in zadovoljivo znanje angleščine. Izpolnjevati morate tudi naslednja merila, ki se razlikujejo glede na različna področja:

  • Upravni uslužbenci in uslužbenke (AD 7): področji 1 in 2: imeti morate zaključen vsaj štiriletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj šest let ustreznih delovnih izkušenj, ali zaključen vsaj triletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj sedem let ustreznih delovnih izkušenj.
  • Strokovnjaki (AD 9): področji 1 in 2: imeti morate zaključen vsaj štiriletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj deset let ustreznih delovnih izkušenj, ali zaključen vsaj triletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj enajst let ustreznih delovnih izkušenj.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnjih straneh za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati 16. junija 2022.