Skip to main content

Upravni uslužbenci na področju trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja

Sta trajnostno kmetijstvo in razvoj podeželja vaše področje? Bi se radi podali na mednarodno poklicno pot v večkulturni in raznoliki ekipi? Potem berite naprej.

Evropska komisija išče strokovnjake/strokovnjakinje z delovnimi izkušnjami na področju trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja. Strokovni sodelavci (razred AD 6), ki se bodo zaposlili, bodo delali predvsem na Generalnem direktoratu Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja (GD AGRI) v Bruslju.

Vaše glavne naloge bodo oblikovanje politik in nove zakonodaje, izvajanje in upravljanje obstoječe zakonodaje in programov, izvajanje ekonomskih analiz in oblikovanje perspektiv politik. Pogajali se boste tudi o trgovinskih sporazumih in/ali jih spremljali, prispevali k dejavnostim vrednotenja uspešnosti in dodane vrednosti EU ukrepov v pristojnosti GD AGRI ter zastopali GD AGRI v delovnih skupinah Komisije, odborih in institucijah EU ter v mednarodnih organizacijah in forumih.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

Imeti morate državljanstvo EU in znanje vsaj dveh jezikov EU: temeljito znanje 1. jezika (enega od 24 uradnih jezikov EU) in zadovoljivo znanje 2. jezika (angleščina ali francoščina).

Imeti morate zaključen vsaj triletni univerzitetni študij na področju kmetijskih ved, ki mu sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na tem področju (trajnostno kmetijstvo, razvoj podeželja, gozdarstvo, trajnostni naravni viri, agrarna ekonomika, kmetijski trgi in trgovina). Prijavite se lahko tudi, če imate univerzitetno diplomo vsaj prve stopnje na katerem koli področju ter najmanj 6 let delovnih izkušenj na področju.

Če to ustreza vašemu profilu, ste oseba, ki jo iščemo.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave se začnejo zbirati 4. februarja 2021.