Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 26/02/2020

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 17

Najmanjše število točk: 100,5​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 26/02/2020 - 16:40

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Madeja Leszek

Namestnik predsedujočega

Saliba Paul

De Sousa Conceição Isabel

Člani

Ortega Sánchez Aurora

Knudsen Morten

Auman Marnix

D'Ago Giuseppe

Doring Constantin

Van Acker Geert

Laboure Laurent

Rodriguez Vico Manuel

Arrazola Delgado Maria

Jarecsni Laszlo

Le Glaunec Jean-Stéphane

Mermety Frederic

Matelyte Giedre

Augustinov Boris Petru

Kuklis Tomas

Bracke Niels

Nadomestni člani

 N/A

 

Post date: 12/09/2019 - 15:54

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 09/09/2019

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 52

Najmanjše število potrebnih točk: 31​

Post date: 09/09/2019 - 15:35

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 02/07/2019

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 51

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 31​

Post date: 08/07/2019 - 16:30

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 05/06/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 102

Post date: 11/06/2019 - 15:36

Razpis natečaja za ta izbirni postopek je bil popravljen.

Popravek tega razpisa je na voljo v razdelku Pomembni dokumenti na zadevni spletni strani natečaja.

Post date: 07/02/2019 - 09:21