Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 31/03/2021

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 3

Najmanjše število točk: 130,5​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 06/04/2021 - 14:27

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 03/02/2021

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 8

Nadaljnjega postopka se bodo udeležili vsi kandidati, ki so opravili test(e) in izpolnjujejo pogoje za pripustitev.

 

Post date: 03/02/2021 - 16:10

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO  03/07/2020

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 8

Ni najmanjšega števila točk – vsi kandidati, ki so opravili teste (najmanjše število 27 točk) so povabljeni v ocenjevalni center.

Post date: 07/07/2020 - 17:13

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Wolfgang Rosch

Namestnik predsedujočega

Olsson Jerker

Člani

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Nadomestni člani

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

 

Post date: 07/08/2019 - 16:37

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 27

Minimum score needed to be invited to the preliminary test: 16​

Post date: 21/06/2019 - 11:43

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 07/06/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 191

Post date: 11/06/2019 - 15:55