Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 10/03/2021

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 1

Ni najmanjšega števila točk – vsi kandidati, ki so uspešno opravili teste, so na rezervnem seznamu.

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 12/03/2021 - 16:51

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 20/01/2021

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 1

Nadaljnjega postopka se bodo udeležili vsi kandidati, ki so opravili test(e) in izpolnjujejo pogoje za pripustitev.

 

Post date: 15/02/2021 - 16:57

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO  03/07/2020

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 1

Ni najmanjšega števila točk – vsi kandidati, ki so opravili teste (najmanjše število 27 točk) so povabljeni v ocenjevalni center.

Post date: 07/07/2020 - 17:16

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Erwin Beysen

Namestnik predsedujočega

Liina Teras

Člani

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Nadomestni člani

Nele Hoekx

Inese Viškere

 

Post date: 07/08/2019 - 16:42

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 8

All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Post date: 21/06/2019 - 12:20

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 07/06/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 8

Post date: 11/06/2019 - 16:39