Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 24/06/2021

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 85

Najmanjše število točk: 104​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 25/06/2021 - 10:37

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 18/01/2021

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 192

Nadaljnjega postopka se bodo udeležili vsi kandidati, ki so opravili test(e) in izpolnjujejo pogoje za pripustitev.

 

Post date: 21/01/2021 - 15:36

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 16/01/2020

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 257

Najmanjše število potrebnih točk: 8​

Post date: 05/02/2020 - 10:29

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Beersing Sunil

Namestnik predsedujočega

Dalpozzo Luca
De Sousa Conceiçao, Isabel
Fehr Hendrik
Saliba, Paul

Člani

Demarche Xavier
Milne Leslie
Mardare Maria
Kleinsasser Christine
De Boom Patrick
Anthis Stamatios
Scheinerova Zuzana
Mortka Justyna
Aso Patricie 
Bossière Philippe
Roest Jan 
Fischer-Lippold Silke
Martinez Cuesta Luis Eduardo
Gery Erwan 
Swartjes Willy
Baum Oliver
Pacala Liviu 
Theodoridis Nicolaos

Nadomestni člani

Adovica Iveta
Gogolewska Jowita 
Sapundzhiev Stefan
Cerchez Marius
Millot Pascal
Moreno De Tejada Angel 
De Miguel Rodriguez Francisco Xavier
Becker Michael
Petkova Svetozara 
Mylona Polyxeni
Jacobi Tobias
Wolff Pascal
Karcher Franz 
Ligaj Piotr 
Kefallinos Dionysios
Lauwers Szilvia 
Coletta Bauer, Maria Grazia
Schifano Giuseppe
Passalacqua Roberto
Kozak Dariusz
Cihlar Milan
Uhrikova Dominika

 

Post date: 23/01/2020 - 11:08

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 28/11/2019

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 251

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 8/60​

Post date: 28/11/2019 - 17:00

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 22/10/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 662

Najmanjše število točk, potrebnih za naslednjo fazo pristopnih testov: 31,667​

Post date: 24/10/2019 - 16:31