Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava končnih rezultatov izbirnega postopka (dodatek) v računu EPSO kandidatov: 06/12/2021

Število kandidatov na seznamu: 153

Najmanjše število točk: 61​

Dodatek k seznamu bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov izbirnega postopka v računu kandidatov EPSO.

Post date: 08/12/2021 - 15:25

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 09/07/2021

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 150

Najmanjše število točk: 61​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 09/07/2021 - 14:38

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 31/03/2021

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 285

Najmanjše število potrebnih točk: 27.260​

Post date: 31/03/2021 - 16:12

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Dalpozzo Luca

Namestnik predsedujočega

Dehon Pierre-Jacques
Thenner Birgitt
Schulz Stefan
Le Glaunec Jean-Stéphane
Debille Godelieve
Simelyte Ruta

Člani

Debille Godelieve
Saliba Paul
Sy Sarah Salome
Sievers Marc
Hoegel Jens
Tsoraklidis Lazaros
Mortelmans Patricia
Brazauskaite Rasa
Moren Abat Marta
Lymberis Andreas 
Karatari Evgenia
Pereira Anabela
Leroy Adriana
Czernecki Pawel
Calizzani Cristina
Patanè Sergio
Kancs D'Artis 
Rios Olmedo Ana
De Sousa Isabel
Lemoigne Brigitte
Belichina Svetlana
Russell Renata
Marincean Simona
Luque Perez Encarnacion
Abril Jimenez Raul Mario
Halici Daniel
Kolodziejak Andreas 
Peschieri Manola
Peressini Sonia
De Montis Cesare
Bernitz Tommi 
Duverger Stephanie
Siemaszko Magdalena
Passalacqua Roberto
Clema Corrado
Blanco Thomas Soledad
Anderson Marnie
Forbes Arthur
Lizaso Olmos Miguel
Ibanez Juan Nicolas
Gherasim Alexandru
De Azevedo E Bourbon Maria João
Del Rio Cumbreño Jorge
Wiesner Lale
Malangone Angelo
Rosenbaum Eckehard
Angulo Rodriguez Elvira Maria
Salici Giovanni
Palumbo Massimo

Nadomestni člani

N/A

 

Post date: 11/09/2020 - 15:42

Seznanitev kandidatov z rezultati v njihovem računu EPSO: 24/01/2020

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 294

Potrebno najmanjše število točk: 27.260​

Post date: 18/02/2020 - 15:35

Vabilo na test e-simulacija nalog objavljeno v računih kandidatov EPSO: 

Število vabljenih kandidatov na e-simulacijo nalog: 1519

Najmanjše število točk, ki jih kandidati morajo doseči pri testih z vprašanji izbirnega tipa, da lahko opravljajo e-simulacijo nalog: 48,5​

Post date: 08/11/2019 - 11:27