Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezervni seznam natečaja je objavljen na našem spletišču.Informacije o institucijah, ki bodo zaposlovale, in kvotah so na voljo na spletni strani seznama.

Post date: 10/11/2022 - 16:25

Publication of assessment center and final competition results in the candidates’ EPSO accounts: 21/10/2022Number of candidates on the reserve list:  29Minimum score: 95.00 pointsThe reserve list will be published on our web site around a month after the publication of the final competition results in the candidates' EPSO accounts.

Post date: 25/10/2022 - 09:32

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 26/04/2022

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 85

Najmanjše število potrebnih točk: 12​

Post date: 02/05/2022 - 16:17

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Wasbauer, Veronique

Namestnik predsedujočega

Ahbe, Martin

Casalta, Sylvie

Dalpozzo, Luca

De Clercq, Guido

Dehon, Pierre-Jacques

Člani

Bloemendal, Jan

Bokor, Peter

Cayuela, Luc

Dajka, Bela

De Smet, Kris

Dionisi, Andrea

Fiorino, Luigi

Goll, Michael

Horvath, Agnes

Jacobi, Tobias

Kilgallen, Brian

Kovacs, Sandor

Le Borgne, Helene

Logar, Barbara

Menendez, Daniel

Orlandi, Maria Chiara

Pakalin, Sazan

Palmisano, Tiziana

Petrova Cerchia, Silvia

Piscoi, Paul

Plantady, Martial

Rademakers, Eline

Samsel, Anna

Serrano Jimenez, Marta

Tascon Cabrero, Ruben Ivan

Theocharis, Taxiarchis

Von Kietzell, Jan

Warnel, Joanna

Wiesner, Lale

Wolf, Michel

Nadomestni člani

N/A

 

Post date: 07/04/2022 - 14:38

Seznanitev kandidatov z rezultati v njihovem računu EPSO: 28/02/2022

Približno število kandidatov, povabljenih v naslednjo fazo natečaja: 90

Talent Screener – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v naslednjo fazo natečaja: 12​

Post date: 03/03/2022 - 09:55

Seznanitev kandidatov z rezultati (prvi del) v njihovem računu EPSO: 16/11/2021

Število kandidatov, povabljenih v naslednjo fazo izbirnega postopka (Preverjanje dodatnih sposobnosti): 190

Post date: 17/11/2021 - 12:52