Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 22/11/2021

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 24

Najmanjše število točk: 124​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 23/11/2021 - 15:55

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Gonzalez Gonzalez, Maria Marta

Namestnik predsedujočega

Borkovcova, Petra
Jarecsni Laszlo

Člani

Achim, Elisabeta
Nicolas, Véronique
Rothbart, Kerstin
Perez Abad, José 
Sans I Boronat, Magdalena
Meijst, Willem 
Godart, Pascal
Gregoire, Emmanuel
Licata, Maria-Concetta
Moeneclaey, Ann
Girginov, Kiril
BAKANE Inga
De Azevedo E Bourbon Maria João
SCHENK Anette, WALSH Donal
DARCHE Nathalie

Nadomestni člani

N/A

 

Post date: 18/02/2020 - 15:31

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 18/02/2020

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 52

Najmanjše število potrebnih točk: 33​

Post date: 18/02/2020 - 15:27

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 03/02/2020

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 52

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 33​

Post date: 05/02/2020 - 11:00

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 02/12/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 336

Post date: 04/12/2019 - 11:52

Število prijav: 1025

Post date: 12/09/2019 - 16:06