Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 05/02/2020

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 42

Najmanjše število točk: 102​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 13/02/2020 - 09:34

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Durand Fabien

Namestnik predsedujočega

Dehon Pierre-Jacques

Jarecsni Laszlo

Člani

Curran Christian

Mehl Bruno

Heed Kristina

Marin Constantin

Knudsen Morten

Lehmusjarvi Inkeri

Fourneau Stéphane

Inclan Gonzalez Antonio

Grange Jean-François

Rusin Anna

Piechowski Arkadiusz

De Boeck Koenraad

Perez Antonio

Decoutere Dominiek

Westberg Lena

Ortega Montero Maria del Carmen

Marvona Anna

Meijst Willem

Hasnaoui Rachid

Gervasoni Sergio

Bengtsson Eva

Volante Sandra

Kalossakas Konstantinos

Sanz Canil Sergio

Nadomestni člani

N/A

 

Post date: 12/09/2019 - 16:03

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 10/09/2019

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 112

Najmanjše število potrebnih točk: 32​

Post date: 11/09/2019 - 10:40

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 23/08/2019

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 113

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 32​

Post date: 23/08/2019 - 15:14

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 18/07/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 366

Najmanjše število točk, potrebnih za naslednjo fazo pristopnih testov: 43​

Post date: 19/07/2019 - 11:18

Razpis natečaja za ta izbirni postopek je bil popravljen.

Popravek tega razpisa je na voljo v razdelku Pomembni dokumenti na zadevni spletni strani natečaja.

Post date: 07/02/2019 - 09:22