Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 21/02/2018

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 8

Ni najmanjšega števila točk – vsi kandidati, ki so uspešno opravili teste, so na rezervnem seznamu.

Rezervni seznam bo objavljen v Uradnem listu in na naši spletnih strani v enem do dveh mesecih po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 26/02/2018 - 16:17

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Stephanie RIDLEY

Namestnik predsedujočega

Lena WESTBERG

Člani

Monica FUENTES GARCIA
Lucio MASTROSIMONE
Josanne BONNICI
Amparo RUEDA BUESO
Alfonso CERCAS
Alessio LIMONET
Ino Mario GRECH
Silvia CANNALIRE

Nadomestni člani

Jose Maria SUBRA ALFARO
Ilaria FUSILLI
Tania GRECH
Maria GOMEZ-LEAL
Sveva BARBAGALLO
Glorienne PORTELLI 

 

Post date: 06/11/2017 - 15:55

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 13/10/2017

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 28

Nadaljnjega postopka se bodo udeležili vsi kandidati, ki so opravili test(e) in izpolnjujejo pogoje za pripustitev.

 

Post date: 18/10/2017 - 13:28

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 04/04/2017

Number of candidates invited to the translation tests: 61

Minimum score needed in the admission tests to be invited to the translation tests: 44​

Post date: 19/04/2017 - 14:15

Število prijav: 1022

 

Post date: 23/01/2017 - 15:46