Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 04/09/2018

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 13

Najmanjše število točk: 101,5​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 10/09/2018 - 10:43

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 16/05/2018

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 38

Najmanjše število potrebnih točk: 24​

Post date: 16/05/2018 - 15:21

Opozarjamo, da bosta v Bruslju dne 16/05/2018 demonstracija in stavka.

Promet v belgijskem prometnem omrežju bo moten in spremenjen, tudi cestni promet.

Če na ta dan opravljate teste ali preskus v ocenjevalnem centru v Bruslju, priporočamo, da se posvetujete s svojo potovalno agencijo ali operaterjem in poskrbite, da boste lahko prispeli pravočasno.

Posodobljene informacije bodo na voljo na spletnih straneh: belgijske železnice, javni potniški promet v Bruslju

Post date: 15/05/2018 - 09:26

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

KERKHOFS Serge

Namestnik predsedujočega

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

Člani

Kalossakas, Konstantinos

Stanescu, Suzana

Stendera-Bzdela, Paulina

Saliba, Paul

Ilieva Moriceau, Jolita

Aubry, Charles 

Nassos, Nikolaos

De Sterck, Harald

Grijseels, Dirk

Morello, Enrico

Bosman, Didier

Lecloux, Eric

Nadomestni člani

Miranda Perales, Francisco

Catalani, Simone

Doclot, Michel

Bellomo, Joseph

Islamaj, Agim

Delgado Saez, Rogers

 

Post date: 12/04/2018 - 11:28

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 18/12/2017

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 36

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 24​

Post date: 18/12/2017 - 12:31

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 24/10/2017

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 125

Post date: 27/10/2017 - 14:58