Skip to main content
Logotip Evropske komisije

EPSO preoblikuje postopke za izbor osebja

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) trenutno korenito preoblikuje postopke za izbor osebja, da bi bili bolj usklajeni s spreminjajočimi se potrebami institucij EU in razmerami na današnjem trgu dela. Trenutno poteka strateški razmislek o novi zasnovi natečaja za upravne uslužbence splošnega profila in o revidiranem okviru kompetenc. Pomemben cilj teh sprememb je, da se doseže večja raznolikost profilov in ozadij v naboru kandidatov. Pri natečajih za specializirane profile smo že v pilotni fazi preizkušanja nekaterih novih izbirnih metod.

Naš namen je zlasti skrajšati trajanje natečajev, povečati njihovo učinkovitost za kandidate in ocenjevalce ter bolj uspešno pritegniti kandidate s specializiranimi profili, ki jih iščejo institucije, ki zaposlujejo, pri tem pa uporabiti sodobne preskusne metode v skladu z dobro prakso na mednarodni ravni. EPSO namerava uvesti računalniško generirane področne teste z vprašanji izbirnega tipa, ki se bodo uporabljali v zgodnji fazi natečajev za specializirane profile, pri testih sklepanja pa bo za napredovanje v naslednji krog izbora zadoščalo zahtevano najmanjše število točk. Med koronavirusno krizo je EPSO pri testih, ki se običajno izvajajo v ocenjevalnem centru, prešel na nadzor na daljavo; pri nekaterih natečajih lahko kandidati določene računalniško podprte teste opravljajo prek spleta ali v testnih centrih. Pri drugih pilotnih projektih bo uvedeno testiranje v vseh 24 uradnih jezikih EU ali računalniško podprto preverjanje dodatnih sposobnosti. Glede na to, da so ti pilotni projekti v zgodnji fazi, je treba njihove izsledke še preučiti; EPSO bo pravočasno zagotovil podrobnejše informacije o teh novostih.

V središču vseh teh procesov sta objektivnost in enaka obravnava.